de rest van de week

De Nachtzuster is elke donderdag (10:00 – 17:00) en iedere vrijdag open (starttijden variëren – 00:30). Naast ons eigen programma openen partners op wisselende dagen en tijden de deuren voor vet veel fijns, dat programma vind je op deze pagina: