de vakbroeders: seniel

26 April 19:00 - 23:30

de vakbroeders, event, performance

Hoe zorgen we ervoor dat een seniel[1] soepzootje[2] aanzet tot kritisch denken[3]?

1 Sen·iel  1  samenstelling van twee zelfstandig naamwoorden; Senna, Ilana

achterlijk, krankzinnig, stupide

2 Soep·zoot·je 1 (het; o)(informeel) bende, rotzooi

3 Den·ken (dacht, heeft gedacht)(in het algemeen) zijn gewaarwordingen ordenen, oordelen vormen, zich een mening vormen: hardop denkendenken aan iets (a) er in de geest mee bezig zijn; (b) iets niet vergeten

multidisciplinair, spaghetti, performance, sicke artiesten, accordeon pomp, VIP plaatsen, sculptuur, droge worsten, novolux lichtkoepel, geen kipragout

Senna en Ilana zijn honden. Voortbouwend op eerdere kunststromingen zou je ons werk Neo-Fluxus kunnen noemen, geef het beestje maar een naam. Speelse (grappige) provocaties en handelingen zijn een inbreuk op de heersende waarden en normen en soms lijken we zelfs wel per ongeluk politiek en maatschappelijk geëngageerd. Een kunstwerk heeft honderden, duizenden narratieven, die allemaal evenveel zeggen over het kunstwerk. Door verwarring en ontregeling in te zetten binnen onze kunst, bieden we opening tot ambiguïteit en kritisch nadenken.

Ben je alleen een hond als je kakt op de grond?

Samen met Ian Skirvin onderzoekt Seniel de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat een seniel soepzootje aanzet tot kritisch denken?’ en ‘Ben je alleen een hond als je kakt op de grond?’

Ian Skirvin is afgestudeerd in de richting beeldende kunst te St. Joost Breda. De werken die hij maakt zijn geïnspireerd op processen die zich afspelen buiten ons veld. Het verborgene en de ontdekkingstocht naar iets dat zich niet op de voorgrond afspeelt is een grote bron van inspiratie welke Skirvin onderzoekt binnen sculptuur, totaal-installatie en performance. Skirvin zie het organiseren van ruimte voor potentie en improvisatie als een onderdeel van zijn proces en hij lokt om die reden graag samenwerkingen uit tussen kunstenaars en publiek.

gecureerd door: Senna en Ilana
begeleid door: Ian Skirvin
foto credits portret Ian Skirvin: Marc Elisabeth